Gallwch drwsio'ch modur cwch a mynd yn ôl ar y dŵr heb wario gormod o arian ar ddeliwr morol manwerthu.

Prif bwrpas y wefan hon yw rhannu fy mhrofiadau a chynnig cyngor a thriciau ymarferol am ddim i diwnio hen foduron cychod allfwrdd penodol Evinrude a Johnson fel y byddwch chi'n teimlo'n gyffyrddus yn gwneud yr un peth. Hefyd, rydw i'n rhoi rhywfaint o hanes cefndir ar bob un o'r moduron hyn fel y byddwch chi'n eu gwerthfawrogi'n well. Os oes gennych chi un o'r moduron cychod allfwrdd rydw i'n siarad amdano yn y "Tune-Up Projects" hyn, ac rydych chi am diwnio'ch hen fodur cwch Evinrude neu Johnson eich hun i'w gael i redeg yn dda, dyma'r lle i chi. Er nad yw'r wefan hon yn cymryd lle llawlyfr gwasanaeth, mae'r tudalennau sy'n disgrifio'r prosiectau cyweirio hyn yn cynnwys cyfarwyddiadau cam wrth gam yn ogystal â lluniau sy'n mynd ymhell y tu hwnt i'r hyn y byddech chi'n ei ddarganfod mewn llawlyfr gwasanaeth nodweddiadol. Wrth i amser fynd yn ei flaen, rwy'n gobeithio ychwanegu mwy o "Brosiectau Alawon" at y rhestr isod. Gwerthfawrogir adborth cadarnhaol bob amser, ond gallaf gymryd y feirniadaeth hefyd.

 

1909 Evinrude allfwrdd Prototeip

Mae pethau wedi newid cryn dipyn yn ystod y 100+ mlynedd diwethaf ond mae rhai pethau'n aros yr un peth. Cariad cychod, dŵr, yn yr awyr agored, a'r arogl a'r sain y bydd rhywun bob amser yn eu cysylltu â modur cwch allfwrdd. Maent i gyd yn bethau sy'n dod â meddyliau dymunol i'n meddyliau ac yn cysylltu ag amseroedd da. Roedd llawer o bobl yn dibynnu ar moduron Evinrude i ddod â nhw adref yn ddiogel, i ddianc rhag stormydd, i ddarparu pŵer pryd a ble mae ei angen ar gyfer gwaith difrifol yn ogystal â byd cyfan o hamdden. Am eich holl gyflawniadau, diolchwn i chi Ole Evenrude. Boed i chi orffwys mewn heddwch a chael eich cofio bob amser.

Rydym yn croesawu Ole Evinrude a'i syniad, 100 + flynyddoedd yn ôl o hongian modur cludadwy ar gefn cwch rownd, a chyflwyno cyfnod newydd o gludiant dŵr.

 

Os gwelwch yn dda CLICIWCH YMA parhau gyda chyflwyniad yr awdur.

.

Theme by Danetsoft ac Danang Probo Sayekti a ysbrydolwyd gan Maksimer